Så jobbar vi med hållbarhet

Hygienteknik jobbar ständigt för ett hållbart företagande. Här berättar vi om hur vi tänker och arbetar för att utveckla och implementera hållbarhet i vår verksamhet.

Vi vill bidra till en långsiktig, hållbar utveckling för vår planet och nuvarande och kommande generationer. Hållbarhetsarbetet är ett arbete som inte har något slut men vi jobbar tillsammans med stort engagemang och glädje  mot en mer hållbar framtid.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi bland annat från de 17 Globala Målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Hur vi jobbar med FN:s globala hållbarhetsmål

Hygienteknik arbetar för närvarande aktivt med 10 av de 17 globala målen. Här kan du läsa om hur vi kopplar aktiviteter i vår verksamhet till respektive mål.

Genom att utöka utbytet av miljömärkta produkter kan vi få ner antalet…LÄS MER

Skapandet av rätt förutsättningar att uppnå jämställdhet mellan LÄS MER

För att våra produkter inte ska påverka vattenmiljön på ett negativt…LÄS MER

Vi premierar leverantörer som använder sig av förnybar energi vid produktion…LÄS MER

Vår produkter ska tillverkas med ett så lite fotavtryck på miljön som möjligt…LÄS MER

Vi ska sträva efter att minska det materialfotavtryck vår verksamhet…LÄS MER

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären...LÄS MER

De produkter vi säljer ska ha så liten påverkan på hav och marina miljöer…LÄS MER

Hygienteknik är spårbarhetscertifierade enligt FSC® LÄS MER

Tillsammans med våra partners utvecklar vi produkter i linje med de globalaLÄS MER

Ett ständigt pågående arbete för miljön & framtiden

Återvunnet material

Hygientekniks sortiment av produkter tillverkade av återvunnet material fylls ständigt på. Klicka nedan och se exempel på några populära produkter som är tillverkade av allt från 30-100 % återvunnet material.

Minskat utsläpp mikroplaster

Våra Svanenmärkta mikrodukar Activa Eco har låga värden av mikroplastutsläpp och samtidigt en hög effektivitet av bakteriereducering. Tester utförda av laboratoriet Weber & Leucht.

Hållbara transporter

Vi erbjuder leveranser med egna transportbilar i närområdet. och arbetar med fasta leveransdagar och zonindelning för att optimera leveranserna. Vi strävar efter ett högt lastutnyttjande på våra egna bilar, d.v.s. vi optimerar lasten maximalt.

FSC-produkter

Hygienteknik är spårbarhetscertifierade enligt Forest Stewardship Council® (FSC®). Certifikatet visar att trä- och fiberdelarna i de certifierade produkterna kommer från välskötta skogar, kontrollerade källor eller återvunnet material. Licenskod FSC® C174033.

Cradle to Cradle-certified

Klicka nedan och läs mer om våra golvmoppar och städdukar som är både certifierade med Cradle to Cradle Certified® Bronze och Svanenmärkta.

Svanenmärkt städsystem

Ett Svanenmärkt städsystem som sätter miljön i fokus. Alla ingående komponenter är utvalda för att matcha de krav som ställs för en hållbar städmetod.

Miljömärkningar

Det kan vara svårt att hålla reda på alla olika miljömärkningar och veta vad de står för. Klicka nedan för att läsa mer om de olika miljömärkningar vi använder.

Socialt ansvar - "Schysst framtid"

Vi sponsrar VSK Bandy som jobbar med Schysst Framtid vars syfte är att ge varje barn rätt förutsättningar för en bra uppväxt. Tre ledord genomsyrar hela VSK:s verksamhet: glädjeansvar och gemenskap.

Självklart är vi ISO-certifierade!

Genom ekonomisk styrning, uppföljning, utveckling och effektivisering av verksamheten har Hygienteknik en ekonomisk utveckling som genererar resurser till en hållbar verksamhet. För att säkerställa att vårt engagemang följer den riktning vi eftersträvar är vi certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. 

Kvalitetspolicy
Ständigt verka för att minska kvalitetsbrister och öka kundnöjdheten för våra produkter och tjänster. 

Miljöpolicy
Öka andelen produkter i vårt sortiment som tillverkas av miljöanpassade material och underlätta för kunder att göra mer hållbara val. 

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy HÄR.