8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Hygientekniks produkter ska tillverkas med ett så litet fotavtryck på miljön som möjligt. 

Delmål 8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

 Våra leveranskedjor ska vara fria från tvångs- och barnarbete och anställda ska behandlas rättvist.

Delmål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Vi arbetar systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för att bibehålla en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

Några fler exempel på vad Hygienteknik gör

  • För att minska fotavtrycket på miljön så mycket som möjligt ser vi till ständigt utöka sortimentet av produkter tillverkade av återvunnet material. Se exempel på produkter HÄR.
  • Vi kräver av våra leverantörer att produkterna tillverkas under förhållanden som är förenliga med:
    • ILO:s 8 kärnkonventioner, 29, 87 ,98 ,100, 105, 111, 138 och 182.
    • FN:s barnkonvention nr 32, FN:s konvention mot korruption. samt att minst det arbetarskydd, och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet efterlevs.
  • Vi är spårbarhetscertifierade enligt FSC-Spårbarhetsstandard vilket innebär att leverantören säkerställer god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för alla som arbetar i skogsbruket. 
Vi är spårbarhetscertifierade enligt FSC-Spårbarhetsstandard vilket innebär att leverantören säkerställer god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för alla som arbetar i skogsbruket.