3. God hälsa och välbefinnande

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 3. God hälsa och välbefinnande

Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Genom att utöka utbytet av miljömärkta produkter kan vi få ner antalet produkter på marknaden som kan påverka hälsan negativt. Vi strävar mot att vår egna fordonsflotta ska vara utan utsläpp av skadliga luftföroreningar.

Hygientekniks försäljning av miljömärkta städkemikalier

 (C2C, Svanenmärkt, EU Ecolabel, Bra Miljöval)

År 2021

År 2022

Mål fram till år 2025

Utsläpp av CO2e Scope 1

Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.

Mål: Halvera CO2e utsläpp till 2025 jämfört med basåret 2021

Några fler exempel på vad Hygienteknik gör

  • 2022 var 35,8% av kemförsäljningen miljömärkt
     C2C, Svanenmärkt, EU Ecolabel, Bra Miljöval
  • Optimerade transporter. Vi arbetar med fasta leveransdagar och zonindelning i närområdet för att optimera leveranserna.
  • Vi förmedlar säkra städmetoder och ser till att användaren hanterar produkterna på rätt och säkert sätt.
  • Tjänstebilspolicy. Vid upphandling av nya bilar ska aktuella miljökrav ges hög prioritet. Valet av tjänstebil ska gå i linje med företagets uppsatta hållbarhets- och miljömål, samt uppfylla de kriterier som definieras under beställning och inköp. 
  • Cykelförmånspolicy. Medarbetare ges möjlighet att till en förmånlig månadskostnad inneha en kvalitetscykel för att kunna pendla till jobbet, träna eller bedriva en aktiv fritid, som ett led i företagets strävan mot friska medarbetare i ett miljömedvetet företag.