14. Hav och marina resurser

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 14. Hav och marina resurser.

Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

De produkter vi säljer ska ha så liten påverkan på hav och marina miljöer som möjligt. Vi ska utveckla produkter med låg eller ingen påverkan på hav och vattenmiljöer

Några exempel relaterade till minskning av plast i produkter, förpackningar eller icke nedbrytbara material i egna produkter.

  • Mikrofiberdukar och moppar A-rankade, läs mer HÄR.
  • Miljömärkt kem