15. Ekosystem och biologisk mångfald

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen, och återställ utarmade skogar.

Hygienteknik är spårbarhetscertifierade enligt Forest Stewardship Council® (FSC®). Vi strävar efter att de träbaserade produkter vi säljer ska produceras i linje med ett certifierat hållbart skogsbruk där hänsyn tas till lokalsamhället, goda arbetsvillkor gäller och skogens värde för framtiden bevaras.

Andel av försäljning av träbaserade produkter som är FSC®-certifierade:

År 2021

År 2022

Mål till år 2030

100% av de träbaserade produkter vi säljer ska vara certifierade enligt kriterier för hållbart skogsbruk.