12. Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Vi ska sträva efter att minska det materialfotavtryck vår verksamhet står för. Vi ska tillhandahålla produkter med så liten påverkan på hälsa och miljö och öka andelen av återvunnet material. Vi ska optimera våra transporter och lösningar samt se till att det material som verksamheten genererar i så hög grad som möjligt kan materialåtervinnas.

Klicka på knappen nedan för att se produkter vi har i sortimentet som är tillverkade av återvunnet material. 

Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Det avfall verksamheten genererar sorteras och hanteras sedan av Stena Recycling. Vi strävar efter att åstadkomma så hög materialåtervinningsgrad som möjligt.

Mängd avfall genererat och behandlat från verksamheten (andel till materialåtervinning)

År 2021: 22,9 ton

Motsvarar 10,57 ton CO2e i utsläppsbesparing

År 2022: 23,5 ton

Motsvarar 10,98 ton CO2e i utsläppsbesparing

Några fler exempel på vad Hygienteknik gör

  • 2022: Växtbaserat kem i återvunnet förpackningsmaterial gav en  besparing på 37,3 ton CO2e.
  • 2021: Reducerade plastförpackningar med 600 kg.
  • Vi har effektiviserat transportvolymer genom smartare lösningar, t.ex. sopset – en minskning med 80% volym och WC-set – en minskning med 20% volym.
  • Vi är spårbarhetscertifierade enligt Forest Stewardship Council®. Certifikatet visar att trä- och fiberdelarna i de certifierade produkterna kommer från välskötta skogar, kontrollerade källor eller återvunnet material. Märket FSC® RECYCLED på en produkt betyder att de skogsbaserade materialen som använts för att tillverka produkten är 100 % återvunna.