5. Jämställdhet

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 5. Jämställdhet.

Skapandet av rätt förutsättningar att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar och central del genom alla led i verksamheten. Det ska vara en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. 

Delmål 5.1 – Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Policy för jämställdhet Hygienteknik och dess leverantörer.

Delmål 5.5 – Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

På Hygienteknik ska det vara en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. 

Indikator 5.5.2 – Könsfördelning bland chefer och arbetsledare, se nedan.

Könsfördelning chefer och arbetsledare på Hygienteknik 2022

År 2021

År 2022