17. Genomförande och globalt partnerskap

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Delmål 17. 16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Tillsammans med våra partners utvecklar vi produkter i linje med de globala målen.

Mål: Minst 1 nytt uppstartat projekt i samarbete med leverantör eller annan aktör per år och som främjar något av de Globala målen.