Våra miljömärkningar

Svanenmärkt

Nordisk Miljömärkning är det gemensamma organet som ställer krav på olika produkter och tjänster för att de ska få bli Svanenmärkta. Kraven främjar en hållbar användning av resurser, återvinning och återanvändning och minskat avfall i alla delar av livscykeln för de miljömärkta produkterna och tjänsterna. Därför är Svanenmärkning ett kraftfullt verktyg för att säkra en hållbar framtid och bidrar till att uppnå 11 av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål.

Cradle to Cradle® Certified

Cradle to Cradle Certified® är en internationellt erkänd standard för säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade
produkter. Standarden bidrar till hållbara produkter i hela livscykeln – från ingående material till återanvändning
av material. Fokus ligger på förvaltning av råvaror, social rättvisa, produktion och konsumtion. Cradle to Cradle Certified®
bidrar till minst 11 av FN:s globala mål.

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC®-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Bra Miljövals miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

 

EU Ecolabel

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket, vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.Att vara en Typ 1-märkning innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. EU Ecolabel bidrar till minst 10 av FN:s 17 globala mål.

Blauer Engel (Blå Ängeln)

Der Blauer Engel (Den Blå Ängeln) är Tysklands miljömärke. Det är det äldsta miljömärket i världen och har funnits ända sedan 1978. Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen. Målet med miljömärkningen är att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning och avfall.

Astma och Allergiförbundet

När du ser Astma och Allergiförbundets märkning på en produkt kan du känna dig säker på att den inte innehåller parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Produkten är bra ur allergisynpunkt, men är självklart bra även för andra som vill undvika parfym och allergener.