6. Rent vatten och sanitet för alla

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 6. Rent vatten och sanitet för alla.

Delmål 6.3: Förbättra vattenkvalitet & avloppsrening samt öka återanvändning

För att våra produkter inte ska påverka vattenmiljön på ett negativt sett premierar vi miljömärkt kem och – så långt det är möjligt – kem ej klassificerat som skadligt för vattenmiljön. Vi har utvecklat självspaltande rengöringsmedel för att underlätta vid separering av olja från vatten.

Hygientekniks försäljning andel kem som ej klassificeras farligt för vattenmiljön

År 2022

Mål 2030

Några fler exempel på vad Hygienteknik gör

  • Våra ”bio-produkter” är tillverkade av material som kommer från naturen och är 100 % biologiskt nedbrytbara. Effektivare biotensider minskar användningen av kem (goda bakterier äter fett och avlagringar = renare vatten)
  • Våra mikrofiberprodukter (städdukar, moppar) rengör mycket effektivt med enbart vatten där smutsgraden är normal.

Vad menas med självspaltande rengöringsmedel?

Hygienteknik har utvecklat självspaltande kem för att underlätta vid separering av olja från vatten. Med självspaltande kem menas att kemikalien innehåller substanser som inte gör smutsen för vattenlöslig. Smutsen ska ”samlas” och bli tung så att den lätt kan tas om hand på botten av olika avskiljare. 

Det innebär i slutändan att man minskar risken att tungmetaller och andra föroreningar hamnar i naturen.