13. Bekämpa klimatförändringarna

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från hur vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Vår verksamhet ska sträva efter att stödja en städbransch med så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt.

Vi klimatkompenserar C2C-certifierade produkter via Delagua-projektet i Rwanda

Kaminer för matlagning minskar hushållens luftföroreningar med 73%,

Över 3 miljarder människor lagar fortfarande mat över öppen eld, vilket är en stor bidragande orsak till koldioxidutsläpp. Hushållens luftföroreningar är den ledande miljöorsaken till dödsfall och skador, före orent vatten och brist på sanitet, vilket orsakar fler dödsfall än malaria, hiv och tuberkulos tillsammans. Rena spisar är avgörande för att tackla båda globala utmaningarna.

DelAgua-projektet har pågått sedan 2012, i samarbete med Rwandas regering, och tillhandahåller gratis, innovativa, högpresterande spisar/kaminer. Projektet är en del av FN:s Clean Development Mechanism (CDM)*-projekt och finansiering av projektet sker genom köp av certifierade utsläppsminskningsenheter (Certified Emission Reduction units, CERs). 

DelAguas projekt kommer att gynna 2 miljoner hushåll på landsbygden. Hittills har över 600 000 kaminer delats ut, vilket har hjälpt 3 miljoner rwandier. Vårt projekt finansieras genom försäljning av koldioxidkrediter. Att köpa en kredit ger köparen den unika möjligheten att påverka både klimatförändringarna och hälsan och välbefinnandet för de rwandiska familjerna som tar emot kaminerna.

Varje DelAgua-kamin minskar koldioxidutsläppen, minskar avskogningen, förbättrar hälsan, ger fördelar för könen, utvecklar kompetens och bevarar vilda livsmiljöer.

*Länk här: https://www.energimyndigheten.se/klimat–miljo/internationella-klimatinsatser/kyotoprotokollet/cdm-och-ji/

Rwanda är ett av världens fattigaste länder men dess ekonomi växer. 

Varje kamin minskar koldioxidutsläppen med 10 ton under sin 5-åriga livslängd.

Kaminen använder 50 % mindre ved

  • Kaminen brinner rent och producerar lite rök. Hushållens luftföroreningar minskas med 73%, vilket minskar rökinandning och gynnar hälsan enormt för kvinnor och barn som drabbades oproportionerligt mycket.
  • Varje kamin minskar koldioxidutsläppen med 10 ton under sin 5-åriga livslängd. När projektet är klart kommer vi att spara 4 miljoner ton årligen, det motsvarar att ta bort alla bilar från Londons gator.
  • Kvinnor spenderar upp till 5 timmar om dagen med att samla ved och sköta elden. Vår kamin använder halva mängden ved och lagar mat mycket mer effektivt så att kvinnor befrias från elden och deras tidsfattigdom minskar. Kvinnor kan använda denna tid till att odla grödor, förbättra skörden, utveckla mikroföretag och umgås.
  • Det har visat sig att barn missar skolan eftersom de spenderar upp till 3 timmar dagligen med att samla ved. Denna tid är reducerad så att barn kan få den utbildning de behöver och vara med sina vänner.
  • Avskogningen minskar. I Rwanda, känt som ”Land of a Thousand Hills”, betyder det färre översvämningar, jordskred, jorderosion och skördar förstörda.
  • Kritiska livsmiljöer för vilda djur är bevarade, inklusive de för Rwandas ikoniska och hotade bergsgorillor.