7. Hållbar energi för alla

Här kan du läsa om hur Hygienteknik kopplar aktiviteter i vår verksamhet till det globala målet 7. Hållbar energi för alla.

Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Vi premierar leverantörer som använder sig av förnybar energi vid produktion. Vi ska ha en fordonsflotta som drivs av förnybar energi.

Andel i procent av energin vi använder som kommer från en förnybar energikälla 2022

(värme/el/egna transporter):

Värme

El

Egna transporter