Visselblåsarfunktionen

Hygienteknik Sverige AB:s verksamhet styrs av ett antal policyer, interna krav, lagar, regler och rutiner. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med dessa och förutsättas följa dem.

Om det förekommer oegentligheter eller om lagar och regler överträds inom vår verksamhet kan det leda till betydande risker för både verksamheten samt våra medarbetare. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och andra intressenter som berörs av vår verksamhet att rapportera missförhållanden, överträdelser och oegentligheter som upptäcks.

Den rapporterande personen, visselblåsaren, har rätt att vara anonym om så begärs och så långt det bara är möjligt. Vi använder oss därför av en visselblåsarfunktion som du når genom länken nedan. Då funktionen garanterar full anonymitet är det viktigt att visselblåsaren sparar sitt unika ärendenummer för att kunna följa utvecklingen av ärendet. Hygienteknik Sverige AB kommer inte få tillgång till några uppgifter rörande visselblåsaren och kan därför inte återkoppla till vederbörande genom någon annan kanal än denna funktion.