Du visar för närvarande Undvik förslitningsskador med WÖRKS fönsterputsarbälten

Undvik förslitningsskador med WÖRKS fönsterputsarbälten

Genom att bäraren har sin utrustning tätt intill kroppen undviks belastning av ryggen. Den som hela tiden bär med sig det som behövs i arbetet slipper också besväret med att böja eller sträcka sig för att hämta/lägga ifrån sig förbrukningsmaterial och redskap. Detta minskar risken för förslitning, sträckning och inte minst störande avbrott i arbetet.

Hygienteknik har smarta bälten med tillhörande väskor/fickor för fönsterputsare, där viktiga redskap har sin givna plats i specialutformade fack. På det viset är de enkla att nå och ger rutinrörelser i arbetet. Kontakta oss för ytterligare info.


Produktblad