Du visar för närvarande Rätt information är viktigt

Rätt information är viktigt

Vi är måna om att du som användare hanterar våra produkter på ett säkert sätt!

Hygienteknik arbetar för närvarande aktivt med 10 av de 17 Globala målen. När det gäller målet ”3. God hälsa och välbefinnande” fokuserar vi på delmålet ”3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar”. Genom att utöka utbytet av miljömärkta produkter kan vi få ner antalet produkter på marknaden som kan påverka hälsan negativt. År 2022 var 35,8% av kemförsäljningen miljömärkt och målet är att den ska vara 55% år 2025.

För oss är det också viktigt att du som användare inte skadas på grund av fel hantering av städkemikalier och därför har vi som mål att alltid förmedla rätt information till våra kunder.

Läs mer HÄR om hur vi kopplar aktiviteter i vår verksamhet till de Globala målen.