Du visar för närvarande Hygientekniks hållbarhetsarbete

Hygientekniks hållbarhetsarbete

Hygienteknik jobbar ständigt för ett hållbart företagande. Vi vill bidra till en långsiktig, hållbar utveckling för vår planet och för nuvarande och kommande generationer. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi bland annat från de 17 Globala Målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Hygienteknik arbetar för närvarande aktivt med 10 av de 17 globala målen. Vill du läsa mer om hur vi kopplar aktiviteter i vår verksamhet till respektive mål, klicka på knappen nedan.