Försäljningsvillkor

Beställningar

Beställningar skall vara Hygienteknik tillhanda senast två dagar innan leverans. En beställning ska innehålla minst leverantörens artikelnummer, benämning och önskat antal per enhet. Beställningar sker via webbshop, e-post (order@hygienteknik.se ), EDI eller telefon till orderavdelningen.

Leveransvillkor

Leverans sker 1-3 dagar efter mottagen order. Fraktfritt vid order överstigande 10.000 kr netto, beställningsvaror ej inkluderade. Beställningsvaror debiteras verklig fraktkostnad eller om möjligt levereras det med kundens nästkommande order. Under 10.000 kr debiteras verklig fraktkostnad. Om ordern understiger 1000 kr netto tillkommer en expeditionsavgift om 50 kr. Vid leverans till slutkund debiteras en expeditionsavgift om 100kr. Vid leverans på godkänd EUR-pall debiteras 150 kr/st.

Mottagande köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador.

Betalningsvillkor

Betalning skall vara Hygienteknik tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta (referensränta + 8%) samt påminnelseavgifter och ev. inkassoavgifter.

Priser

Alla priser är angivna exklusive svensk mervärdesskatt. (f.n. 25%) Alla priser gäller per styck eller per liter om inget annat anges. Prisjustering sker efter 30 dagars avisering. Hygienteknik förbehåller sig rätten att justera priserna omgående vid prishöjningar från leverantör eller valutakursändringar på + / – 2%. Hygienteknik reserverar sig för tryckfel.

Returer

Om ni vill returnera en vara kontakta kundtjänst på order@hygienteknik.se. Retur av beställda produkter accepteras inom två månader från leveransdatum för lagerförda produkter. Obs! Gäller ej beställningsvaror. Kunden betalar full returfrakt. 80 % av varuvärdet krediteras efter att Hygienteknik mottagit och godkänt returnerat gods i oskadat emballage.

Reklamationer

  1.  Transportskador: Vid synlig skada på godset skall detta omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas på följesedel, elektroniskt eller fysiskt, när godset kvitteras. Därtill skall säljaren omedelbart underrättas. Vid dold skada skall detta reklameras inom 5 dagar efter mottagandet.
  2. Felleverans: Kontakta Hygientekniks kundtjänst på order@hygienteknik.se eller på tfn 021-10 41 00 och anmäl felleverans inom 5 dagar efter mottagandet. Ursprungligt ordernummer skall anges vid kontakt med kundtjänst. Vid retur utfärdar kundtjänst en retursedel på godset som mejlas till kunden. Godset skall alltid returneras i oskadat emballage. Kontrollera att endast överenskommet gods returneras. Felaktiga returer kan komma att efterdebiteras. Vi ansvarar ej för oaviserade returer.
  3. Produktreklamationer: Kontakta Hygienteknik på reklamation@hygienteknik.se och anmäl reklamation inom garantiperioden. Använd gärna reklamationsformuläret som ni enkelt laddar ner från hemsidan www.hygienteknik.se, under ”ladda ner” eller skicka in reklamationen via Hygientekniks webshop. Ange ursprungligt ordernummer och bifoga gärna bilder. Förklara felet så detaljerat som möjligt. Återkoppling sker snarast möjligast. Reklamerade produkter som inte kommit i retur inom 14 dagar efter godkänd reklamation krediteras ej.

Marknadsföring

Så länge samarbete finns har kunden rätt att använda Hygientekniks varumärke samt produkter i sin marknadsföring.

Data

Hygienteknik tillhandahåller bilder och produktinformation vid behov. Så länge samarbete finns äger kund rätt att använda bilder till katalog, sortilog, utskick, hemsida, e-handel etcetera Bilder, säkerhetsdatablad samt produktblad finns att ladda ner på Hygientekniks hemsida, www.hygienteknik.se.

Force Majeure

Om det inträffar ett hinder utanför Hygientekniks, eller underleverantörs, kontroll som denne skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne skäligen inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit har Hygienteknik rätt att uppskjuta leveranserna eller annullera ordern utan någon skadeståndsskyldighet för denne. Som exempel på befrielsegrunder är arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, valuta- och handelsrestriktioner, uppror eller upplopp, energikris, pandemier och naturkatastrofer, oavsett om händelserna inträffar i Sverige eller utomlands.

HandskakningPanoramaLR